Aviso / Oharra

Uztailaren 1etik aitzin Klikatu enpresatik erantzunen dizugu / A partir del 1 de julio de 2022 atendemos como Klikatu Zerbitzu Digitalak a través de los siguientes medios de contacto:

www.klikatu.eus

948 581 822 - 608 01 20 50

info@klikatu.eus